Membranteknologi - BWT Best Water Technology 

Membranteknologi

1960 lyktes det Loeb og Sourirajan ved University of California å fremstille membraner av celluloseacetat. Membranene hadde god tilbakeholdelse av salter, samtidig som kapasiteten var god. Celluloseacetat er en kjemisk forbindelse av cellulose og eddiksyre.

 

Siden har utviklingen gått raskt, og i dag fremstilles membranene av en lang rekke ulike plastmaterialer.

 

Membranen er den viktigste delen av filtreringen og finnes i mange forskjellige typer. De viktigste er:

 

  • rørmembraner

  • membraner med hulfibre

  • spiraldreide membraner

  • flate membraner

 

Felles for alle typene er at de er semipermeable, dvs. halvgjennomtrengelige. Membranen velges alt etter hva man ønsker å separere fra vannet, og hva som ikke må trenge gjennom. Membranteknologi kan brukes til å fjerne luftarter, salter, organismer, bakterier m.m.