Bløtgjøring - BWT Best Water Technology 

Bløtgjøring

En lett og effektiv måte å fjerne hardhet på er å la vannet passere en kolonne med kationbytter i natriumform. Der vil alle kalsium- og magnesiumioner i vannet ionebyttes med natrium. Natriumsalter er lettoppløselige og danner ikke harde belegg som kalsium.

 

Vannverksvannet (råvannet) strømmer langsomt gjennom ionebyttermassen. Under passasjen byttes vannets kalsium- og magnesiumioner ut med natriumioner. Når alle natriumionene er byttet med kalsium- og magnesiumioner, er kapasiteten i ionebyttermassen oppbrukt. Den skal regenereres med en sterk natriumkloridoppløsning, også kalt saltlake (salt oppløst i vann).

 

Bløtgjøringsprosessen er temmelig effektiv, siden mer enn 99 % av hardheten normalt fjernes fra vannet. Effektiviteten påvirkes av vannverksvannets (råvannets) innhold av natriumioner i ionebyttermassen samt den mengden natriumklorid man velger å regenerere ionebytteren med. Øvrige parametere som påvirker effektiviteten, er regenereringshastigheten, driftshastigheten og laghøyden til ionebytteren.