Delvis avsalting - BWT Best Water Technology 

Delvis avsalting

Ved delvis avsalting (avkarbonisering med bløtgjøring) blander man – i samme beholder – to typer kationbytter som omdanner kalsium- og magnesiumbikarbonat til kullsyre. Deretter omdannes natriumbikarbonationene til kullsyre (CO2) og natriumkarbonat. Gjennom dette får man fjernet over halvparten av de saltene som ellers ville ha dannet kalkbelegg. Anlegget skal regenereres med syre og salt etter nøye forskrifter for å kunne fungere korrekt.

Delvis avsaltet vann inneholder ingen hardhet, siden kalsium- og magnesiumbikarbonatene er fullstendig fjernet. Natriuminnholdet er til gjengjeld økt. TDS (restsalt etter inndamping) er imidlertid mer enn halvert i forhold til alminnelig bløtgjort vann.