Vann – et globalt marked - BWT Best Water Technology 

Vann – et globalt marked

Behovet for vann øker, men reservene minker som følge av forurensing, fallende grunnvannsnivåer og klimaendringer.
I løpet av de siste 30 årene er vannforbruket i USA blitt tre ganger større, mens befolkningsveksten kun har vært på 50 %. Det globale vannforbruket fordobles hvert 20. år, mer enn to ganger raskere enn befolkningsveksten. Ifølge trendforskere vil en tredjedel av verdens befolkning ikke ha tilgang til rent vann i 2025.

 

Goldman Sachs estimerte i 2008 at den globale markedsverdien er 425 milliarder USD, med en langsiktig vekst på 4–6 %. I USA og Vest-Europa vil markedet for vannteknologi vokse med 3–5 % over en tiårsperiode, sammenlignet med en vekst på 10 % i utviklingslandene Kina og India.