Vannets kretsløp - BWT Best Water Technology 
Det blå gullet – hver dråpe tellerKun 0,8 % av verdens vannressurser er tilgjengelig som drikkevann

Vannets kretsløp

Mengden vann er konstant, med ca. 1 386 millioner m3 i evig bevegelse. Gjennom solstråling, som omdanner flytende vann til vanndamp, fordamper det fra jord- og vannoverflaten. Luftfuktighet skjult i vegetasjonen frigjøres også i luften (evapotranspirasjon). Når temperaturen stiger, kan luften absorbere økende mengder vanndamp, som danner grunnlaget for vannets kretsløp.
Luftfuktighet skjult i vegetasjonen frigis også i luften (evapotranspirasjon). Når temperaturen stiger, kan luften absorbere økende mengder vanndamp, som danner grunnlaget for vannets kretsløp. 

 

Temperatur

Lagringskapasitet av vanndamp i luften

 0 °C

4,48 g/m³

10 °C

9,4 g/m³

20 °C

17,1 g/m³

30 °C

30,4 g/m³

45 °C

65 g/m³

 

Vanndampen i atmosfæren kondenserer i dråper av vann. Fra disse dannes det skyer, og til slutt vil det falle regn. Det er avgjørende for vår overlevelse at en del av det vannet som fordamper fra havet, kommer tilbake til jorda som regn og snø, slik at det øker vannføringen i elvene, vanner markene og fyller opp grunnvannsdepotene.