Vann – det blå gullet - BWT Best Water Technology 
Jorda vår – den blå planeten.
Med sine 1386 millioner kubikkmeter vann
er den et unikt sted i universet.

Vann - det blå gullet i det 21. århundre

Vi er på vei inn i en tid med økende vannmangel, og der tilgang til rent vann ikke lenger er en selvfølge i store deler av verden. Økt vannforurensing, uttørkede elveleier og overutnyttelse av grunnvannsreservene bidrar til denne urovekkende utviklingen.