Vannfotavtrykk - BWT Best Water Technology 
Det finnes alternative
energikilder.

Men det finnes ikke
noe alternativ til vann.

Vannfotavtrykk

Anthony Allan fra London Kings College utviklet begrepet “virtuelt vann”. Dette er et uttrykk for den samlede mengden vann som brukes til fremstilling av et produkt.
Når vannfotavtrykket til ulike produkter beregnes, avslører det et mye høyere forbruk av vann enn man ville ha trodd ved første øyekast.