Globale vannreserver - BWT Best Water Technology 
Jorda vår – den blå planeten.

Med sine 1 386 millioner kubikkmeter vann er den
et unikt sted i universet.

Globale vannreserver

Sett fra verdensrommet er jorda et imponerende syn. 75 % av planeten vår er dekket av vann – som væske, som gass og i frossen form. Det er dette avgjørende elementet som skiller jorda fra alle andre planeter i solsystemet.

Men denne tilsynelatende overfloden er villedende. Omkring 97 % av jordas vannressurser er saltvann. En vesentlig del av ferskvannsreservene er fanget i polarisens mektige breer, og kun 0,649 % av alle vannressurser kan brukes som drikkevann.

 

1 386 millioner m³ vannreserver fordeles slik:

 

 

97,6 %  

saltvann

1,5 %

is og snø

0,8 %

grunnvann

0,1 %

overflatevann