Desinfeksjon - BWT Best Water Technology 

Desinfeksjon

Mål, reguler og doser

En vesentlig del av vannbehandlingen for basseng er en regulert pH-verdi og desinfeksjon via tilsetning av pleieprodukter.

 

BWT Bermuda MSR

 
BWT Bermuda MSR er et mikroprosessorstyrt måle-, regulerings- og doseringssystem. Systemet treffer hele tiden tiltak både når det gjelder pH-verdi og dosering av desinfeksjonsmiddel. Der blir automatisk tilført regulerende kjemikalier (basert på de målte verdiene) via slangepumper.
Med nøyaktig overvåking kan klorinnholdet i vannet holdes på et konstant nivå, noe som minimerer behovet for vedlikehold og reduserer bruken av doseringsmidler. 
 

 

Disinfection technology

Desinfeksjon gjennomføres for å utrydde skadelige patogener og bakterier. Samtidig beskytter det mot risiko for infeksjon samt hemmer dannelsen av avleiringer og uklart vann.