Installasjonsskjema - BWT Best Water Technology 

Installasjonsskjema

BWTs basseng i rustfritt stål er prefabrikkert i standardversjoner på fabrikken og kan transporteres til brukerstedet i ett stykke.umiddelbart. BWTs basseng i rustfritt stål er statisk selvbærende. Det kreves derfor ikke noen bakfylling av betong, siden bassengene er bakfylt med kun grus.

I tilfeller der form og størrelse ikke er standard, eller hvis brukerstedet ligger vanskelig tilgjengelig for transport, blir bassengene montert på stedet. Her kan man enten ha en frittstående konstruksjon eller så kan bassenget i rustfritt stål fôres med betong. De aktuelle designalternativene vil bli drøftet med eksperter, og man tar hensyn til de strukturelle faktorene på brukerstedet.