Oksidasjon - BWT Best Water Technology 

Oksidasjon

Hydrogensulfid i vannet kan lukte riktig ille (som råtne egg). Gjennom tilsetting av luft driver man gassen hydrogensulfid ut og man får igjen et friskt vann.
Lufting/oksidasjon har også andre anvendelsesområder.
Utløst jern og mangan felles etterhvert ut i rørsystemet og fører til farget belegg i vasker/armaturer og tilstoppede ventiler og rør. For å motvirke dette anvendes jern- og manganfilter. Prosessen bygger på at man først oksiderer jern og mangan med luft eller enda kraftigere oksidasjonsmiddel. Deretter passerer vannet en hydrofor som øker kontakttiden mellom luft/oksidasjonsmiddel og vannet
Luftinjektor anvendes for lufttilførsel til hydrofor/hydropress mens det kraftige oksidasjonsmiddelet kaliumpermanganat doseres inn via en komplett doseringsstasjon Exacta 1602. Hvilken metode som skal benyttes styres i hovedsak av jern- og manganinnholdet i vannet.