Jern- og manganfilter - BWT Best Water Technology 

Jern- og manganfilter

Oppløst jern og mangan vil felles ut i rørsystemet. Dette fører til farget belegg i vasker/armaturer og tilstoppede ventiler og rør. For å motvirke dette anvendes jern- og manganfilter.

Prosessen bygger på at man først oksiderer jern og mangan med luft eller enda kraftigere oksidasjonsmiddel. Deretter passerer vannet en hydrofor som øker kontakttiden mellom luft/oksidasjonsmiddel og vannet. Til slutt behndles vannet med et jern- og manganfilter som inneholder en katalytisk filtermasse og en pH-økende masse for å stabilisere pH-verdien. Utfelt jern og mangan tilbakespyles kontinuerlig til avløp.