Dosering - BWT Best Water Technology 
BWTs mineraldoseringBinder overskytende karbondioksid og resterende kalk.

Dosering

Mineraldosering – løsningen for aggressivt vann i oppvarmingssystemet

 

Regnvann blir beriket med karbondioksid (kullsyre) i atmosfæren. Når regnet faller og siver ned i grunnen, frigjøres verdifulle mineraler (som kalsium og magnesium). Jo mer karbondioksid det er i vannet, desto mer kalsium kan vannet absorbere fra grunnen. Og jo mindre kalsium det er i grunnen, desto mindre er kalsiummengden i vannet. Dette vil imidlertid gi et overskudd av karbondioksid, noe som gjør vannet "aggressivt" og i stand til å angripe metalliske materialer (især galvaniserte rør).

Resultatet vil bli farlig korrosjon. Men det kan forhindres hvis vannes blir tilføret passende mengder mineraler. Mineraldosering binder overskytende karbondioksid på den ene siden og resterende kalk på den andre. Det betyr at rørene er beskyttet mot korrosjon og kalkavleiringer.

 

BWT Mineral dosing

 

Doseringspumper gir korrekt dose


BWTs doseringspumper brukes til å beskytte rørene. De er primært utviklet til korrekt mineraldosering for å unngå problemer forårsaket av korrosjon. Mineralene tilsettes og belegger de innvendige sidene av røret for å hindre karbondioksidet i å angripe materialet. BWTs doseringspumper styres ved hjelp av en integrert vannmåler. Det skal foretas en vitenskapelig vannanalyse før dosering