Beskyttelse av installasjoner til boligoppvarming - BWT Best Water Technology 
BWT – beskyttelse av installasjoner
til boligoppvarming
Få lavere oppvarmingsutgifter, unngå forstyrrelser i systemet fra luftinntak
og kalkavleiringer.

Effektiv boligoppvarming avhenger også av vannkvaliteten

Alle boligeiere ønsker seg lavere oppvarmingsutgifter, og der er mange penger å spare på etterisolering, nye vinduer, lufting hver dag og utskifting av det gamle varmeanlegget.  

Skal man investere i et nytt varmeanlegg, må man være klar over hvordan vannkvaliteten påvirker de fremtidige oppvarmingsutgiftene og forsvarer investeringen. Vi har utviklet produktprogrammet AQA Therm, som er en overskuelig og enkel løsning til å forsvare investeringen og unngå økte utgifter til oppvarming.

Hvorfor denne oppmerksomheten rundt varmeanlegget i boligen?

 

BWT Heating protection

Unngå økte utgifter til oppvarming

Oppvarming utgjør en betydelig del av de faste boligutgiftene. Økende energipriser betyr at boligoppvarmingen vil gripe sterkere inn i familiens budsjett i fremtiden.
- God vannkvalitet i et varmeanlegg bidrar til å holde de løpende utgiftene til oppvarmning nede.


Oppnå bedre effektivitet

Varmeanleggene er blitt mer effektive og kompakte. De små varmeflatene i kjeler er høyeffektive, og dermed øker følsomheten overfor driftsforstyrrelser. Påfylles anlegget med alminnelig vannverksvann, er konsekvensene korrosjon, kalkavleiringer samt slam- og luftansamlinger. Dette fører til skader, dårlig energiutnyttelse og kortere levetid på varmeanlegg. 
-  Vannkvaliteten har stor innvirkning på effektiviteten til et moderne varmtvannssystem.

Forsvar investeringen

Varmeanlegget er grunnsteinen for komfort i hjemmet og verdi på boligen. Levetiden på anlegget kan økes med flere tiår hvis vannet blir korrekt behandlet. 
-  Med korrekt vannkvalitet oppnår man lengst mulig levetid på varmeanlegget.


Ekspertene anbefaler korrekt behandlet vann


Kjeleprodusentene bekrefter at korrekt vannkvalitet forlenger levetiden, beskytter og opprettholder effektiviteten til varmeanlegget. Det betyr at stadig flere produsenter er villig til å forlenge garantien på anlegget og gi forbrukeren flere rettigheter.
- Korrekt vannkvalitet er en avgjørende faktor for at teknikken fungerer effektivt og problemfritt.

Beskytt miljøet på en fornuftig måte

Klimaendringer er en alarmklokke som oppfordrer til nytenkning. Vi skal arbeide for en bærekraftig utnyttelse. Det er viktig å få mest mulig ut av energiforbruket.
- Vannkvaliteten medvirker til energibesparelser og sikrer optimal ressursbruk.