pH-filter mot surt og aggressivt vann - BWT Best Water Technology 

pH-filter mot surt og aggressivt vann

Regn som faller ned gjør at karbondioksid skilles ut fra luften. I kontakt med jorden løses ulike mineraler ut. I kalkrik jord utløses kalk, i kalkfattig jord kan ikke samme mengde kalk løses ut, men mengden oppløst CO2 er den samme. Det fører til at overskytende (aggressiv) CO2 dannes. Aggressiv CO2 har ledningsangripende egenskaper, spesielt på kobber, hvilket kan føre til omfattende skader med lekkasjer på lang sikt. Effekten merkes tydelig når personer med lyst hår får en grønnaktig farge i håret ved dusjing.

For å motvirke dette anvendes pH-filter som tilfører vannet mineraler og nøytraliserer den aggressive kullsyren, samt hever pH-verdien.