Heizungsschutz - BWT Best Water Technology 
BWT - Perfect Water

BWT AQA therm
Optimert vann til boligoppvarming

Varmesystemer blir mer og mer kompakte. De varmeoverføringsoverflatene vi har i dag er de mest effektive, selv om størrelsen deres gjør dem mer sårbare overfor avbrytelser. Bare nøye kontrollerte og koordinerte sykluser, buffere, temperaturoppdelinger, blandere, styreventiler, pumper osv. kan levere høy energieffektivitet. Hvis varmesystemet skal kjøre så økonomisk som mulig må det forsynes med riktig oppvarmingsvann.
 
BWT AQA therm-konseptet er den ideelle løsningen fordi de velutviklede produktene avsalter og bløtgjør hoved- og supplerende vannforsyning slik at det hele overholder gjeldende regler og standarder. AQA therm forhindrer avbrytelser forårsaket av kalsium og luftinntak i systemet. Dette reduserer varmeomkostningene, reduserer støynivået og sikrer at varmesystemet fungerer perfekt. Når du beskytter varmesystemet ditt, bevarer du også husets verdi i lengre tid, da et effektivt oppvarmingssystem er avgjørende for å formidle komforten og kvaliteten til et hjem. Systemet er så velutviklet og gjennomtenkt at det kan holde i flere årtier.