AQA solar - BWT Best Water Technology 
BWT - Perfect Water

Bløtt vann til effektive solvarmeanlegg

Energi- og miljøbevisste huseiere utnytter allerede i stor stil den solenergien som stilles gratis til rådighet – enten som supplement til oppvarmningen eller til oppvarming av varmtvann. Noe man ofte overser er at varmeveksleren kan kalkes til på grunn av hardt vann. Skjer dette er utbyttet av solenergien vesentlig lavere. Løsningen på problemet er et bløtgjøringsanlegg utviklet til solvarmeanlegg. I tillegg til å bløtgjøre vannet til solvarmeanlegget blir resten av husholdningens vann på samme måte bløtgjort.

 

 AQA Solar stiller forskjellige vannkvaliteter til rådighet via to forskjellige utganger. Én utgang leverer perfekt vann (≤ 0,6-4 °dH) til solvarmeanleggets varmeveksling. Den andre utgangen leverer kaldt bruksvann (≥8,4 °dH). Det kalkfrie vannet forhindrer kalkavleirninger og sikrer dermed en effektiv varmeveksling og korrekt tilbakeløpstemperatur. Anlegget setter nye standarder for effektivitet ved regenerasjon. Presis saltdosering og regenerasjonstidspunkt sikrer det laveste salt- og vannforbruket.