Kalkbeskyttelse - BWT Best Water Technology 
Optimal beskyttelse av VVS-systemetEffektiv beskyttelse mot kalkavleiringer og korrosjon med AQA Total.
Rent vann til ditt hjem og din familie
1
2

Kalkbeskyttelse

Kalkbeskyttelse til faste vanninstallasjoner – beskytter hjemmet

Vann er godt for helsen siden det inneholder mineraler som kalsium og magnesium. Disse vitale mineralene er gunstige både for skjelettet og muskelfunksjonen.

 

Men dessverre er disse mineralene også ansvarlige for hardheten i vannet og problemene knyttet til dette. Kalsium- og magnesiumionene forårsaker kalkavleiringer i rør, kjeler, dusjer og vannkraner. Et belegg på 2 mm kalk på varmeflatene i varmevekslere, kjeler og varmtvannsbeholdere kan øke energiforbruket med opptil 20 %. Kalkavleiringer på den ru innsiden av vannrør er dessuten en ideell yngleplass for diverse bakterier.

 

BWT Limescale protection

 

Pålitelig kalkbeskyttelse

BWTs systemer til beskyttelse mot kalk stabiliserer det kalsiumet som er oppløst i vannet, mens det beholder de mer nyttige mineralene. Det vil si at når det avgis elektriske spenningsimpulser, dannes det bitte små kalsiumkrystaller som stabiliserer det kalsiumet som er oppløst i vannet.

 

Kalsiumet holder seg dermed i vannet sammen med mineralene, men siden de ikke kan danne avleiringer, er rørsystemer og kjeler fullstendig beskyttet mot tilkalking.