Energioptimering og rådgivning - BWT Best Water Technology 
Stigende energikostnader og økt økologisk
bevissthet krever nye løsninger
og en revisjon av de eksisterende
retningslinjene, spesielt innen bassengteknologi

Energioptimering og rådgivning

Få mest mulig ut av energien

Stigende energikostnader og økt bevissthet om miljøet gjør at vi alle er oppmerksomme på forbruksutgifter og forbedringsmuligheter innen drift og arbeidsmiljø.

Som din strategiske partner forplikter BWT seg til å spare på våre felles ressurser. Virksomheten har mange års erfaring fra industrien med å optimere og utvikle vannbehandlingsløsninger med minimale driftskostnader og forbedret arbeidsmiljø. BWT har produkter og konsepter som gir hele svømmehallteknikken en problemfri og energioptimert drift.

  

 

 

BWT kan håndtere samtlige områder som kan forbedres med en mer bærekraftig drift, enten det dreier seg om energioptimering, gjenvinningssystemer, gjenbruk av vann, renovering/oppgradering av vannbehandlingen eller intelligent styring. Alle metodene vil naturligvis være i samsvar med gjeldende retningslinjer.  

 

 

 

 

Minimal innsats, maksimale resultater

Erfaring viser at signifikante forbedringer kan oppnås med minimal innsats. Vi opplever at besparelsene som er oppnådd, som oftest finansierer investeringen i mer energioptimerte løsninger eller oppgraderinger. Ved å inngå et samarbeid med BWT teknologisikres svømmehallen med den mest avanserte og energioptimerte løsningen

 

Rådgivning og service 

Ingeniørene våre undersøker og analyserer den potensielle energibesparelsen i svømmehallen. Det er helt uforpliktende å få besøk av teknisk konsulent og få en gjennomgang av hele svømmehallteknikken. Deretter ser vi på hvilke muligheter du har til å oppnå bedre og mer lønnsom drift på de tekniske anleggene.

Optimeringen implementeres i nye og eksisterende installasjoner samt der det er behov for oppgradering. Alle tiltak som iverksettes, er nøye utvalgt, og det er tatt hensyn til reduksjon av kostnader og bedre badevannskvalitet. 
 

Optimeringsforløpet utarbeides i tett samarbeid 

Vi tar hånd om hele prosessen – fra rådgivningsbesøk, implementering, drift og til påfølgende service.

 

 

 

Vi står til rådighet for dere gjennom hele prosessen. Sluttresultatet blir et moderne og kostnadseffektivt vannbehandlingssystem.