Måling, kontroll og dosering - BWT Best Water Technology 

Måling, kontroll og dosering

Vi har et bredt spekter av produkter innefor måling, kontroll og dosering. Vi fokuserer på moderne og brukervennlige produkter av høy kvalitet og innovativ teknologi. Dette sikrer riktig dosering og effektiv bruk av kjemikalier

.

BWT Medo G doserings system

 

 

BWT Medo G målesystemer er den ideelle løsningen for dosering av flytende kjemikalier. Den digitale trinn motor og trinnløse innstillinger garanterer nøyaktig dosering. Med integrert energilagring oppnås en energireduksjon på inntil 20% sammenlignet med lignende doserings pumper. Enheten er tydelig og lett å betjene via den klare skjermen, og statusmeldinger vises på den integrerte LED`s 

 

Egenskaper:

 • Nøyaktig dosering

 • Trinnløs innstilling

 • Integrert energilagring

 • LED-statusvisning

 • Lett å bruke

 

BWT Bermuda MSR 

  

 

BWT Bermuda MSR

BWT Bermuda MSR er et mikroprosessorstyrt måle-, regulerings- og doseringssystem. Systemet treffer hele tiden tiltak både når det gjelder pH-verdi og dosering av desinfeksjonsmiddel. Der blir automatisk tilført regulerende kjemikalier (basert på de målte verdiene) via slangepumper.

Med nøyaktig overvåking kan klorinnholdet i vannet holdes på et konstant nivå, noe som minimerer behovet for vedlikehold og reduserer bruken av doseringsmidler.

Desinfeksjon gjennomføres for å utrydde skadelige patogener og bakterier. Samtidig beskytter det mot risiko for infeksjon samt hemmer dannelsen av avleiringer og uklart vann. Vannet kan i tillegg behandles med flokkulering, algeforebygging og doseringsmidler.

 

Egenskaper:

 • Samsvarer med ÖNORM M 5872

 • Kompakt modulær konstruksjon

 • Integrert Multi-sensor

 • Hydrodynamisk elektrode rengjøring

 • Enkel å bruke med høy presisjon

 • Enkel meny

 • Omfattende periferiutstyr / grensesnitt

 • Klar for BWT MSR databuss