Filterteknologi til svømmehaller - BWT Best Water Technology 

Filterteknologi til svømmehaller

Vi har mange års erfaring innen filterteknologi, og filtreringssystemene våre overholder alle gjeldende standarder og bestemmelser. Anleggene våre sørger for en kontinuerlig og pålitelig høy vannkvalitet, og samhandlingen mellom dem er perfekt.

 
Vannbehandlingsmetodene varierer etter vannets sammensetning, enten urenhetene forekommer i grov, fin eller vannoppløst form. De større partiklene fjernes utelukkende med sandfilter. Filtermaterialet er enten kvartssand (ettlagsfilter) eller kvartssand kombinert med andre filtermaterialer (flerlagsfilter).
Her fungerer filteret ikke bare som en sil, men partiklene fjernes i en samhandling mellom kjemiske og mekaniske mekanismer. 
 

BWT vakumsandfilter

 

Et effektivt alternativ til trykkfilter er vakuum- eller sugefiltre. BWT ser et stort potensial i denne metoden som følge av god lønnsomhet. SF-blue vakuum-filtre har et åpent filterkammer og et kompakt, rektangulært design. Filtrene ferdigstilles med slitesterkt, statisk utprøvd plastmateriale og forsterkes med stålbånd.  

Egenskaper

 • I samsvar med ÖNORM M 6216 & DIN 19605 
 • Energibesparende (lavt trykkfall og pumpeeffekt)

 • Energibesparende (lavt trykkfall og pumpeeffekt) 

 • Flerkammerdesign mulig

 • Kan konstrueres på installasjonsstedet

 • Tar svært lite plass

 • Individuelt tilpasset

 

BWT trykksandfilter

 
Denne velprøvde teknologien er pålitelig, og urenheter fjernes effektivt fra badevannet. Vannet ledes til den innerste delen av filteret, og den innovative utformingen av den interne rørkonstruksjonen sørger for at vann og filtermasse fordeles jevnt, og man oppnår en jevn gjennomstrømming. Avhengig av applikasjonen kan lagene i filteret enten være ettlags- eller flerlagsfiltre, og alle kan bygges med et aktivt kullfilter. 

 Egenskaper 

 • I samsvar med ÖNORM M 6216

 • Optimal filterhydraulikk

 • Beste filtreringsresultater

 • Rene returskyllingsresultater

 • Fleksibel filteroppfylling

 • Bredt utvalg av produkter

 

Filtertilbehør og reservedeler

 

Det finnes et bredt utvalg av filtertilbehør fra ventilasjon og prøveuttak til prefabrikkerte rør med automatiske og integrerte kontrollenheter.


Filter media: 
 Det beste filtreringsresultat oppnås med en ideell kombinasjon av filtreringsteknologi og filtermedium.
Vi benytter de beste tilgjengelige mediene, deriblant kvartsgranulat, hydroantrasitt eller marmorgranulat.