Bassengvann teknikk - BWT Best Water Technology 

Bassengvann teknikk

Maksimal sikkerhet og hygiene – standardkrav til badevannskvalitet og driftssikre svømmehaller
Rent og hygienisk badevann som eliminerer risikoen for at gjestene får infeksjoner, er ifølge gjeldende retningslinjer obligatorisk for svømmehaller. Alle svømmehallsløsningene til BWT oppfyller disse kravene, og vi utvikler hele tiden nye løsninger slik at anleggene har den sikreste og mest energioptimerte teknikken til rådighet. 

 

BWT Visio Motion

Vårt sentrale kontrollsystem for svømmehaller bidrar til en sikker drift og muliggjør enkel styring av hele svømmehallteknikken. En moderne berøringsskjerm viser status på de viktigste prosessene, og overvåking av hele bassengområdet og all informasjon er lett tilgjengelig.