Desinfeksjonsanlegg til svømmehaller fra BWT - BWT Best Water Technology 

Desinfeksjonsteknikk

Neste trinn etter filtreringen er desinfeksjon av bassengvannet. Her skal man tilføre pleieprodukter og desinfeksjonsmidler på grunn av den konstante forurensingen av vannet fra badegjestene. Midlene dreper bakterier samt alger, sopp og virus.

Desinfeksjonsteknikken skal ha et høyt oksideringspotensial for å kunne drepe et stort antall patogener i løpet av en kort eksponeringsperiode. Dessuten skal den være uskadelig for bassengets brukere, den skal være hudvennlig og ikke avgi lukt og smak til vannet.
Klorforbindelser er de mest brukte desinfeksjonsmidlene som følge av sine gode egenskaper og økonomiske fordeler.

 

BWT Triple D 

 

 

Triple D er spesielt utviklet til mellomstore og store svømmebasseng, og det legges særlig vekt på enkel, funksjonell bruk og lite behov for vedlikehold. Det spesialdesignede luftsugingssystemet pumper forvarmet luft inn i kretsløpet og suger granulater inn i mikserkammeret, hvor en kloroppløsning dannes. Denne støvfrie driften aktiveres av den forvarmede luftstrømmen.

Egenskaper:
• Helautomatisk løsning
• Automatisk selvrensing (CIP) av beholder
• Enkel betjening via berøringsskjerm
• Ingen harde utfellinger eller sammenklumping
• Støvfri
• Kan ettermonteres i nesten alle systemer
• Minimalt vedlikehold 
 

BWT Bewades MD

 
UV-anlegg har et innovativt design og er svært brukervennlige. Lampene sender ut lys i UV-C-spekteret og har en desinfiserende virkning, og det skjer en betydelig reduksjon i bundet klor (kloramin) og organiske forbindelser. Økt innhold av bundet klor fører til rødhet i hud og øyne og i noen tilfeller til pustebesvær. Dette gir også den typiske klorlukten i innendørs svømmehaller. 

 

Anlegget består av kamre utstyrt med en del som skaper turbulens i vannet. Denne funksjonen maksimerer den tiden vannet er utsatt for UV-stråling. 

Egenskaper:

• Styring av alle elektriske komponenter
• Menystyrte konfigurasjonsinnstillinger
• Automatisk overvåking av strålingsnivå
• Automatisk rengjøring av de beskyttende kvartsrørene