Filtrering - BWT Best Water Technology 

Filtreringsprodukter

Vannverkene leverer den høyest mulige drikkevannsstandarden. Imidlertid kan fremmedlegemer ofte komme inn i systemet som følge av reparasjoner, renovering og nye forbindelser til rørnettet. Nivået av uønskede stoffer kan være enda høyere i private vannanlegg, spesielt under dårlige værforhold.

 

BWT Filtration

 

Ventiler og sirkulasjonspumper er følsomme overfor partikler i vannet. Hvis ikke disse partiklene fjernes, kan det medføre høye vedlikeholdsutgifter. Det er viktig å fjerne oppslammede stoffer, uklarheter og misfarging både av hygieniske og estetiske grunner.