Høyeste vannkvalitet med elektrodeionisering – SEPTRON® anlegg fra BWT - BWT Best Water Technology 

Elektrodeionisering

Elektrodialyse er en membranprosess til separering av ioner. I motsetning til andre membranprosesser er elektrodialyseteknologien et elektrisk felt fremfor et trykkdifferensial. I prosessen fjernes ioner fra vannet, og man oppnår totalavsalting.

Kjernen i vårt elektrodeioniseringssystem er den patenterte SEPTRON® EDI-modulen. Dette er den eneste EDI-modulen i Europa som benyttes til demineralisering av vann med lavt jerninnhold, Anlegget produserer rent vann ved hjelp av elektrokjemisk demineralisering, men uten bruk av kjemikalier til regenerering. Denne metoden er patentert av BWT og er et meget miljøvennlig EDI-system, siden ingen kjemikalier benyttes i prosessen.

 
 

 

Med SEPTRON® teknologien oppnår man den beste vannkvaliteten med den laveste ledningsevnen og en høy mikrobiologisk renhet. Alle stadier i rensingen, fra filtrering til elektrisk avsalting, utføres av en enkelt kompaktenhet. Denne enheten har et hygienisk og kompakt design som muliggjør installasjon i områder med svært strenge hygienekrav.

Fordeler med BWT SEPTRON®

  • Høyeste vannkvalitet, oppfyller standardene for ultrarent vann

  • Kompakt, hygienisk og praktisk – kan installeres på selv restriktive områder i alle laboratorier

  • Brukervennlig, krever minimalt vedlikehold