BWT markedsfører Jesco® doseringspumper og -utstyr - BWT Best Water Technology 
Landets største utvalg av doseringsutstyrRådgivning om korrekt og nøyaktig dosering

Doseringsutstyr

Doseringsutstyr til ethvert behov

BWT har i mange år samarbeidet med Jesco® om distribusjon av deres produkter i Norge. Doseringsutstyret brukes i de fleste bransjer, enten i forbindelse med vannbehandling eller generell kjemikaliehåndtering i f.eks. fremstillingsprosesser og laboratorier. 

 

BWT Dosage & Agents

 

Korrekt dosering krever kunnskap og erfaring
Denne kunnskapen har vi bygd opp gjennom mange år. BWT har levert utallige doseringsløsninger på bakgrunn av kundenes ønsker og prosesser.

Vi utvikler løsninger ut fra kjemiske egenskaper, omgivelsene, ønsker om presisjon, tidsintervaller mv. Disse faktorene er bare noen av mange – som til sammen virker inn på doseringsresultatet.

BWT dimensjonerer og leverer løsninger fra dosering av inhibitorer i fjernvarmevann til dosering av enzymer i legemiddelindustrien. Doseringsprogrammet spenner fra få mikroliter til flere tusen liter i timen.

Vi utvikler kjøreklare løsninger eller leverer spesifikke doseringskomponenter i en lang rekke materialer, alt etter kjemisk sammensetning. Spesielle krav fra f.eks. offshore-bransjen kan også oppfylles.

Regulering, måling og verifikasjon utgjør også en del av vår ekspertise, og alt dette bidrar til å gi våre kunder en optimal løsning som oppfyller nettopp deres behov.