UV-desinfeksjon – BWT vannbehandling - BWT Best Water Technology 
UV-desinfeksjonsanlegg Miljøvennlig og effektiv løsning til bekjemping av bakterier

UV-desinfeksjon

UV-desinfeksjonsanlegg er en anerkjent og miljøvennlig metode for reduksjon av bakterier i vannet og er totalt kjemikaliefritt. UV-anlegg er en god løsning i forbindelse med drikkevann, siden man unngår bruken av kjemikaliedosering i vannet, og UV-anlegget endrer heller ikke på drikkevannets naturlige sammensetning.

 

BWT Disinfection

 

UV-anlegg benyttes med fordel til:

Ventilasjons- og luftfuktingssystemer
I moderne bygg installeres det vanligvis anlegg til å styre luftfuktigheten. Disse ventilasjons- og luftfuktingssystemene kan være en skjult kilde til bakterievekst. Et UV-desinfeksjonsanlegg reduserer risikoen for bakterier og er en sikker installasjon uten kjemikalier.

 
Kjøletårn
Kjølevann tilsettes ofte biocider for å redusere mengden av patogener i vannet. UV-desinfeksjon vil være et miljøvennlig alternativ i kombinasjon med ozon.

 
Prosessvann i industrien 
Patogenfritt vann er et krav i mange fremstillingsprosesser. Anlegg med høy UV-C-stråling oppnår en tilfredsstillende patogenreduksjon i vannet.

 

Legionellabekjemping i varmtvannskretsløp
Legionellabakterier er en skjult fare i varmtvannskretsløp og kan føre til den farlige legionærsyken. UV-desinfeksjonsanlegg er et effektivt middel til bekjemping av legionella. 

Les mer om legionella