BWT vannbehandling – sentralvarmevann - BWT Best Water Technology 
Sentralvarme- og fjernvarmevannEffektiv beskyttelse av sentralvarmeanlegg

Sentralvarmevann

Formålet med vannbehandling i sentrale varmtvannsanlegg er å forebygge korrosjon og tilkalking av kjeleanlegget og rørsystemene. Korrosjon i et lukket varmesystem avhenger av egenskapene til kjele-/rørmaterialet og vannet samt kombinasjonen av disse faktorene.

 

 

 

Vi har et gjennomtenkt produktprogram til behandling av vann i lukkede varmesystemer:

  • Engangsfiltre til påfylling av kjelesystemer – mykgjort eller avsaltet vann (velges ut fra kjelens materiale)

  • Mobile omvendt osmoseanlegg til påfylling av avsaltet vann

  • Mobile mykgjøringsanlegg til påfylling av mykgjort vann

  • Lufting til både mindre eneboliger og større eiendommer

  • Doseringsanlegg til kjemikalier

  • Testkoffert til direkte testing av vannet