Prosessvann i industrien – BWT vannbehandling - BWT Best Water Technology 
BWT Behandling av prosessvannTakket vær mange års erfaring, tilbyr BWT
tilpassede vannbehandlingsanlegg
for spesielle bruksområder innen industri og det offentlige.

Prosessvann

Vannbehandlingsløsninger til spesielle behov 

 

I industrien er selv den beste vannkvaliteten fra den offentlige vannforsyningen ofte ikke god nok til å oppfylle kravene til det vannet som brukes i produksjonsprosesser. Medisinal- og farmasiindustrien er gode eksempler på bransjer hvor det stilles meget strenge krav til vannkvaliteten før den kan benyttes i fremstillingen av legemidler og medisinsk utstyr. 

 

 

Bredt standardprogram

Flere av våre standardprodukter kan benyttes og kombineres etter behov. Eksempler på anvendte teknologier:

 

  • membranteknologi

  • ionebytte

  • ozonteknologi

  • UV-teknologi

  • MDA-prosesser

  • membranelektrolyse

  • doseringspumper og -styringer