Kjelevann – BWT vannbehandling til kjeler og dampturbiner - BWT Best Water Technology 
Vannbehandling til kjeler Maksimal driftssikkerhet i vannkjeler og dampturbiner

Kjelevann

Problemfri drift med høy vannkvalitet i kjeler og dampturbiner
Høy vannkvalitet er den viktigste forutsetningen for økonomisk og problemfri kjeledrift samt høy dampkvalitet. Vannbehandlingen til kjeler skal være effektiv, ha høy driftsikkerhet og være økonomisk, og den må beskytte kjeleanlegget på best mulig måte.

Ineffektive og dårlig vedlikeholdte vannbehandlingsanlegg gir ustabile driftsforhold og medfører økonomiske konsekvenser:

 • høye kostnader på grunn av dårlig utnyttelsesgrad (høyt vannforbruk og -spill, stort saltforbruk)

 • dannelse av kjelestein gir dårligere fyringsøkonomi

 • korrosjon i kjeleanlegg (nedsatt drift, nedsatt anleggsverdi og store reparasjonsutgifter)

 • høyere kjemikalieforbruk og -utgifter

 

Korrekt og kompetent vannbehandling og rådgivning
Avhengig av kjelekapasitet, råvannskvalitet og krav til vannkvaliteten kan vi levere anlegg innenfor følgende teknologiområder:

 • ionebytteranlegg til mykgjøring og demineralisering

 • totalavsalting med omvendt osmose

 • elektrodeionisering

 • katalytiske deoksygeneringsprosesser

 • dosering av nøytraliserende fosfater, oksygenbindende kjemikalier og inhibitorer

 

Hos BWT tar vi alltid hensyn til miljømessige og økonomiske fordeler for kunden

 • lovbestemte krav

 • driftsbetingelser og krav fra kjeleprodusenter

 • energikostnader

 • vannpriser

 • spillvannskostnader