Vannverk - BWT Best Water Technology 

Vannverk

I Norge er kvaliteten på grunnvannet meget høy. Den eneste formen for behandling er oksygenering av vannet og ev. fjerning av mangan og jern via sandfiltre.

 

Gjenbruk av filterskyllevann

Sandfiltrene returskylles med ultrafiltrert vann for at de skal holde seg rene og hygieniske. Vannforbruket og -spillet er stort i forbindelse med denne returskyllingen. BWT er eksperter på membrananlegg og har stor erfaring med å bruke ultrafiltrering til gjenbruk av filterskyllevann. Dermed unngår man at en stor mengde skyllevann tømmes som spillvann og belaster renseanleggene. Dessuten gir det en økonomisk innsparing for vannverket med lavere vannforbruk og færre avgifter på spillvann.

    
Drinking water for communies

 

Bakterier i vannet

Det hender dessverre at drikkevannet blir forurenset og kimverdiene overstiger tillatt nivå. Ved akutt og forbigående forurensing kan en midlertidig løsning installeres. Dersom forhøyde kimverdier oppleves som et konstant eller tilbakevendende problem, anbefaler vi å installere en permanent løsning til forebygging og bekjemping av bakterievekst.