Privat vannforsyning - BWT Best Water Technology 

Privat vannforsyning

I Norge bruker vi i dag ca 13 % grunnvann til vår vannforsyning, og hvis det brukes som drikkevann, anbefales det regelmessige inspeksjoner utført av et godkjent laboratorium.

 
Drikkevannet er vårt viktigste ‘næringsmiddel’. En kjemisk-fysisk, toksikologisk og bakteriologisk analyse bør ikke bare brukes til informasjon, men også som grunnlag for en omfattende kontroll av helse og sikkerhet i systemet du har fått installert. Eiere av private brønner og kilder kan ha vann med høyere hardhetsgrad og flere forurensende stoffer, og BWT kan tilby spesifikke løsninger for en effektiv behandling av forurenset vann: 

 
  • Flerlagsfiltrering

  • Fjerning av jern

  • Fjerning av mangan 

  • UV-disinfeksjon

 

Et utvalg av BWT-prosesser kan benyttes for å behandle vann fra brønner eller kilder:

 

BWT Filtertechnik
 Vannfilter
BWT Enthärtung
 Bløtgjøring

BWT Kalkschutz
 Kalkbeskyttelse

BWT Desinfektion
 UV-desinfeksjon