Drikkevann er livsnødvendig - BWT Best Water Technology 

Drikkevann er livsnødvendig

Normalt er drikkevannskvaliteten i Norge meget høy. De senere årene har vi imidlertid opplevd tilfeller med forurensing av drikkevannet, og flere steder har det dessverre blitt nødvendig med ytterligere desinfeksjon. Har dere problemer med bakterier i vannet? Finner vi sammen en løsning som er tilpasset de aktuelle behovene? 

Drinkin water