Legionellabekjemping og desinfeksjon - BWT Best Water Technology 

Legionellabakterier er en skjult fare i vannet

Legionellabakterier kan være til stede i drikkevann siden det ikke er sterilt. Bakteriene overlever ved vanntemperaturer under 20 °C, men kan ikke formere seg. Mennesker kan få infeksjoner ved inhalering av små vanndråper / damp.

Legionella kan gi to sykdommer
Det finnes mer enn 40 forskjellige typer legionellabakterier, og mer enn 60 serologiske undergrupper er til dags dato blitt identifisert. Legionella pneumophila serotype 1 er mest farlig for mennesker og står for langt de fleste infeksjonene.

 

Legionærsykdom er en alvorlig lungebetennelse som påvirker lever, nyrer og nervesystem. Dødeligheten er på 20 % ved tidlig behandling. Uten medisinsk behandling stiger den til 80 %. 

Pontiac-feber har influensalignende symptomer som går over av seg selv etter noen dager og ikke krever sykehusinnleggelse.

 
BWT Disinfection

 

Hvem er utsatt for smitte?
I utgangspunktet kan alle bli smittet av legionella, men følgende grupper har høyere risiko: 

 • stressrammede personer 

 • reisende 

 • eldre (+50 år) 

 • storrøykere 

 • personer med høyt alkoholforbruk 

 • personer med dårlig immunforsvar, spesielt HIV-smittede, organtransplanterte og personer under behandling med kjemoterapi

 • personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)

 

Vekstbetingelser for legionellabakterier
Drikkevann og varmt bruksvann er ikke sterilt, og legionella kan forekomme overalt. Varmt bruksvann er spesielt utsatt for legionellabakterier, og det samme er rørkonstruksjoner hvor det oppstår blinde ender eller steder med stillestående vann.

Ideelle vekstbetingelser er:  

   • Vanntemperatur mellom 20 og 50 °C og en pH-verdi mellom 5,0 og 8,5. De mest optimale betingelsene for formering er vanntemperaturer mellom 35 og 45 °C.

 • Biofilm i rør- og vanninstallasjoner. Legionellabakteriene absorberes i biofilm bestående av mikroskopiske, encellede organismer (protozoer, det vil si amøber). Øvrige mikroorganismer som lever i biofilm, tilfører næringsstoffer slik at legionellabakteriene formerer seg.

 • Næring fra mineralstoffene kalsium- og magnesiumioner, jernforbindelser (rust) og organiske stoffer som aminosyre (cystin).

 

Hvordan unngår man å bli smittet?
Legionellabakterier kan unngås ved at man treffer konstruksjons-, drifts- og prosedyremessige tiltak som minsker veksten. Første skritt er en analyse av vannkvalitet, rørkonstruksjoner og risikoområder. Ved tannklinikker, sykehus, svømmehaller, større boligeiendommer osv. skal man være spesielt oppmerksom på veksten av legionellabakterier.

BWT tilbyr en rekke metoder til forebygging og kontroll av legionellaveksten i vannsystemet: 

 • Desinfeksjon med bakteriedrepende midler Varmt bruksvann kan behandles med bakteriedrepende midler. Dosering av klordioksid er det mest effektive midlet til bekjemping av legionella. Metoden anvendes ofte på større boligeiendommer, i svømmehaller, sykehus, klinikker osv. Dette er en meget sikker løsning, og doseringsanlegget kan installeres uten at vannforsyningen trenger å avbrytes.

 • Desinfeksjon med ultrafiolett (UV) stråling
  UV-stråling ødelegger bakterienes DNA. Etterpå betraktes de som uskadelige og går raskt til grunne. UV-anlegget vil aldri kunne gi 100 % garanti mot legionella, men vil bidra til å forhindre spredning av bakterier i vannsystemet og redusere risikoen betydelig.

 • Kalkbeskyttelse
  Kalkavleiringer gir ru overflater i de innvendige rørkonstruksjonene der biofilmen setter seg og skaper optimale forhold for bakterievekst. Legionella trenger næringsstoffene fra biofilmen, kalsium- og magnesiumioner, og en effektiv kalkbeskyttelse kan dermed redusere vekstbetingelsene for bakterien.

 • Rustbeskyttelse
  Rust medfører urenheter i vannet og øker ruheten inni rørene, som igjen fører til oppbygging av biofilm. I tillegg er jernforbindelsene i rust også viktige næringsstoffer for legionella.

 • Partikkelfiltrering
  Ved filtrering av drikkevannet unngår man oppslamming og partikkelrust i kjeler og rør. Dette er et effektivt tiltak for å unngå formering av legionellabakterier i installasjonene.