Næringsmiddelindustrien – BWT vannbehandling - BWT Best Water Technology 

Næringsmiddelindustrien

Samtlige grener av næringsmiddelindustrien har bruk for hygienisk og ukontaminert vann i produksjonsprosessen. Vannkvaliteten skal være så høy at vannet ikke:

 

 • inneholder aroma- eller smakshemmende stoffer

 • forårsaker uklarheter

 • forstyrrer produksjonsprosessen

 • medfører korrosjon eller belegg i systemkomponenter eller flasker/emballasje

   

    

Bryggerier

Ølets smak, utseende, holdbarhet m.m. avhenger av de enkelte ingrediensene i bryggerivannet. Vannbehandling er som oftest uunngåelig på grunn av tekniske og lovmessige krav. Vi tilbyr en lang rekke vannbehandlingsteknikker, alt etter råvannskvalitet, tekniske og lovmessige krav.

 

Produksjon av fruktsaft og juice

Fortynningsvann til saft- og juiceproduksjon skal være demineralisert for å unngå sekundær reaksjon med konsentratet, noe som kan medføre uklarheter og smakshemmende stoffer.

 

Produksjon av brus

Behandling av påfyllingsvann er påkrevd i brusproduksjonen for å oppnå lang holdbarhet og klar væske. Ofte stiller lisensgiveren tydelige krav til vannkvaliteten. BWT tilbyr tilpassede løsninger, både som prosessvann, til flaskevask og flaskepåfylling.

 

Kildevannstapperi

Tapping av kildevann på flasker er underlagt regulativer og skal foregå på en så naturlig måte som mulig. Mulighetene for vannbehandling er begrenset. En eventuell behandling vil innevære fjerning av jern og mangan fra vannet. Noen ganger kan hydrogensulfid også utgjøre et problem. BWT har et stort utvalg av dokumenterte og delvis patenterte prosesser til å redusere mengden uønskede stoffer i vannet. Dessuten har vi løsninger til flaskevask og skyllevann samt naturligvis til dampproduksjon.

 

BWT leverer følgende teknologier til næringsmiddelindustrien

 

 • membranteknologi

 • ionebytte

 • ozonteknologi

 • UV-desinfeksjon

 • MDA-prosesser

 • elektrodeionisering (EDI)

 • doseringsutstyr

 • mekaniske filtreringsteknikkerIon exchange