Eiendommer - BWT Best Water Technology 

Eiendommer

Beskyttelse og komfort i boligeiendommer

 
Gjennom vår elektrolyseavdeling har vi mange års erfaring med vann i større boligeiendommer. Vi deler vann til boligeiendommer inn i tre områder.

 

Lukket sentralvarme:

 

  • Unngå slam med en BWT posefilterenhet samt spedevannsanlegg til å fjerne kalken
  • Unngå korrosjon med membranlufting og BWTs kjemikaliedoseringsservice
  • Fastgrodde radiatorventiler løses gjennom vår kjemikaliedoseringsservice
  • Lyder og støy fra sentralvarmeanlegget, samt høyt tidsforbruk fra driftspersonalet i forbindelse med utlufting – alt dette unngås med vår effektive membranlufter, AirFree
  • Dårlig effektivitet på varmevekslere unngås med et spedevannsanlegg til å fjerne kalken, i kombinasjon med en serviceavtale om utsyrings- og kjemikaliedosering

 

Varmt bruksvann:

 

  • Korrosjonsproblemer pga. ubalanse i det varme vannet forebygges med Dancat elektrolysesystemer
  • Kalkutfelling i varmtvannsbeholdere og vekslere kan forebygges ved rensing av varmtvannsbeholdere samt utsyring av bruksvannvekslere, med maks. ett års intervall pluss mykgjøring av det varme bruksvannet.
  • Legionella og bakterievekst forhindres ved rensing av beholdere og vekslere, med etterfølgende desinfisering av beholdere, rørskylling av varmtvannssystemer (med kraftig desinfiserende midler) – klordioksiddosering

 

Kaldt drikkevann:

 

  • Smusspartikler i vannet stopper til rør, sirkulasjonspumper og armaturer. Dette unngås med et effektivt partikkelfilter.