Sykehus - BWT Best Water Technology 

Sykehus

På sykehus og i laboratorier kreves det mange forskjellige vannkvaliteter til de ulike prosessene og bruksområdene. Det kan for eksempel være operasjonssaler, laboratorier, dialyseavdelinger, sterilrom, terapibasseng, kjøkken, vaskerier m.m. BWT har gjennom flere tiår planlagt, installert og produsert systemer til sykehus – fra avanserte standardsystemer til ekstremt komplekse spesialløsninger.

Vi arbeider side om side med kunden fra første vannanalyse, gjennom planleggingsfasen og helt til det ferdige systemet settes i drift. Vi tar alltid hensyn til miljømessige, vannbesparende og økonomiske aspekter når vi planlegger den optimale løsningen. 

 

BWTs løsninger og teknologier til sykehus:

 • sentral og desentral vannfiltrering

 • fjerning av jern og mangan samt avsyring

 • sentralisert behandling av kaldt og varmt dusjvann

 • behandling av kjelevann og vann til oppvarming

 • bløtgjøring til kjøkken og vaskerier

 • vann til sterilrom og autoklaver

 • vann til kjøletårn og lukkede kjøleanlegg (aircondition og luftfukting)

 • produksjon av medisinsk damp

 • hemodialyse

 • laboratorier og diagnostikk

 • legionellabekjemping