Vannbehandling til industri, fjernvarmeanlegg, sykehus og eiendommer. - BWT Best Water Technology 
Skreddersydde løsninger
for næringsliv, industri
og lokalsamfunn
BWTs produkter og prosesser gir hygienisk sikkerhet i både
drikkevannsanlegg og vannbehandlingssystemer til
industriell bruk, til næringslivet og til det offentlige.
Bruksområde
Produkter
Bransjeløsninger

Vannbehandling til industri, fjernvarmeanlegg, sykehus og eiendommer

 

Vi brenner for bærekraftig vannbehandling 

BWT i Norge har siden 1928 utformet og produsert banebrytende vannbehandling til industrien, energibransjen, sykehus, klinikker og større eiendommer. Det omfatter alt fra standardprodukter til de mest utfordrende og spesialiserte prosjekter til kraftverk, fjernvarmeanlegg, oljeraffinerier og vannforsyning med avsalting av havvann.
Lista legges stadig høyere i form av nye standarder og teknologiske krav til vannbehandling. Kvalitetsnormene er ekstremt variable og avhenger av vannets endelige bruksområde. For å kunne oppfylle kravene skal vannbehandlingen alltid være bærekraftig og pålitelig. Kravene er særlig høye for laboratorier, legemiddelindustrien, næringsmiddelindustrien, kraftverk og fjernvarmeanlegg

 

Stort utvalg av standardprodukter

Vi tilbyr et bredt standardproduktprogram innenfor rensning og filtrering av vann. Teknologiene som benyttes mest, er ionebytte til demineralisering, bløtgjøring, avkarbonisering, membranteknologi til omvendt osmose, mikro-, ultra- og nanofiltrering, ultrafiolett lys til desinfisering, ozon, elektrolyse, elektrodialyse, klorelektrolyse, elektrodeionisering og dosering.

 

Større kundetilpassede prosjekter siden 1928

Vi er eksperter på større skreddersydde løsninger, og vi gir råd til kunden slik at prosjektet tilpasses de spesifikke behovene. Gjennom alle disse årene har BWT vært industri- og forsyningsbransjens foretrukne leverandør av høy vannkvalitet til kritiske applikasjoner. Teknologiene vi benytter, er basert på markedets høyeste standard.

 

De beste resultatene oppnås gjennom et tett samarbeid

Ingeniører og tekniske spesialister arbeider tett sammen med kunden når det gjelder systemdesign og innarbeider de miljømessige og økonomiske faktorene. BWT understøtter sine kunder og deres rådgivere fra den innledende vannanalysen, prosjektplanleggingen og konfigurasjonsfasen til den endelige oppstarten, driften og vedlikeholdet av vannbehandlingsanlegget.