Vaskerier – korrekt vannbehandling sparer penger og gir bedre resultat. - BWT Best Water Technology Hygiene og komfort takket være mykt og kritthvitt sengetøy

Vaskerier

Vannkvaliteten er helt avgjørende for driften og resultatet. Ingen rene tekstiler uten rent vann.

 

Målet med vannbehandling

 

I vaskerier benyttes vann i en rekke sammenhenger, som alle har til formål å forebygge kalkbelegg, driftsforstyrrelser og korrosjon. I tillegg skal man oppnå en ren og tørr damp samt minimere kjemikalieforbruket. Hvis vannet ikke behandles optimalt, vil det medføre raskere slitasje på f.eks. vaskemaskiner og kjeler.

 

Bruk av vann i vaskeprosessen

 

Vann benyttes i selve vaskeprosessen sammen med vaskemidler som typisk består av tensider, kompleksbindere, enzymer, blekemidler og duftstoffer. Det er tensidene som sammen med vann løser opp og fjerner smuss. For at vannet skal være egnet som vaskevann, må man fjerne hardheten. Kompleksbinderne holder til en viss grad på kalken i vannet, men det optimale er å bløtgjøre vannet i et bløtgjøringsanlegg. Det er hardheten som avgjør for stor mengde kompleksbinder og dermed hvor mye vaskemiddel som skal doseres. I områder med hardt vann vil tensider dermed bli overdosert.

 

Fordeler ved korrekt vannbehandling:

  • redusert forbruk av vaskekjemikalier – mindre miljøbelastning og bedre arbeidsmiljø

  • forebygger kalkbelegg som skyldes mye kalk i vannet

  • ingen driftsstans som følge av ødelagte varmelegemer

  • mykt vasketøy ved å fjerne hardheten i vannet som gjør tøyet stivt

 


Bløtgjøring