Gjenbruk av regnvann - BWT Best Water Technology 
Ansvarlig bruk av vannressurser

Gjenbruk av regnvann

Årtier med befolkningsvekst og industrialisering har ført til en økning i vannforurensingen og en nedgang i mengden globale vannreserver. Derfor er gjenbruk av vann blitt et sentralt spørsmål for den internasjonale hotellbransjen. Strengere lovmessige krav til miljøbeskyttelse, spesielt med tanke på tilgjengeligheten av uavhengige ferskvannskilder, har skapt behov for behandling av gjenbruksvann i denne sektoren.

 
BWT er engasjert i gjenbruk og ansvarlig utnyttelse av vannressursene. Derfor har vi utviklet en teknologi til å fremme dette:

 

  • Sequence Batch Reactor (SBR) 
  • Membrane Bioreactor (MBR)

 

Teknologien bygger primært på biomekanisk rensing, som biomembranfiltrering, og har følgende fordeler: 

 

  • gir bærekraftig utnyttelse av vannressurser
  • er uavhengig av vannreserver

  • er miljøvennlig