Brenselcellemembraner og membranprosessteknologi - BWT Best Water Technology 

Brenselcelle- og membranprosessteknologi

Skap energi med vannteknologi

Oppskriften virker umiddelbart kjent: Hydrogen og oksygen produserer vann og energi. Brenselcellen arbeider etter dette enkle prinsippet som ble oppdaget for 200 år siden. Nå står metoden overfor sitt gjennombrudd. Hydrogen er en ideell energikilde siden det har tre ganger høyere energiinnhold enn andre fossile kilder som kull, gass og olje.

I brenselceller separeres hydrogen og oksygen ved hjelp av en protonledende membran som er ugjennomtrengelig for gassarter i forbindelse med vann. Energien genereres som et biprodukt i en prosess som ikke belaster miljøet. Energi fremkommer uten mellomliggende stadier siden den kjemiske energien konverteres direkte til elektrisk strøm og varme i den elektrokjemiske prosessen. Brenselcellen er derfor en effektiv energikonverter og fremtidens miljøriktige energiform uten drivhusgasser.

BWTs datterselskap FUMATECH arbeider med forskning og utvikling knyttet til innovative membraner (fumion® polymer og fumapem® polymembraner), som er sentrale komponenter i en membranelektrodeenhet i kjernen av en PEM- (polymer electrolyte membrane) brenselcelle.

Brenselcellemembraner

Brennstoffzelle En brenselcelle fungerer hovedsakelig som et batteri og kan brukes til den stasjonære regenereringen av elektrisitet og varme i husholdninger, mobile applikasjoner i biler, busser og skip, og til å forsyne bærbart elektronisk utstyr med strøm.

Ytterligere informasjon

www.fumatech.com