BWT Pharma & Biotech designer og leverer vannbehandlingssystemer til den farmasøytiske industrien. - BWT Best Water Technology 

V-modell og nøkkelferdige løsninger

BWT Pharma og Biotech leverer nøkkelferdige systemer som omfatter:

 • Konseptdesign, basisdesign, konsulenttjenester, casestudier

 • Support med tekniske spesifikasjoner (URS)

 • Detaljert design

 • Leveranse av rent og ultrarent vann, Water for Injection og ren damp

 • Oppbevarings- og distribusjonssystemer

 • Fullstendig sterile produksjonsanlegg, inklusive shim lines, CIP/SIP og spillvannshåndtering

 • Ozon- og varmtvannssanering av distribusjonssystemer

 • PLC-systemer og SCADA (supervisory control and data acquisition) i samsvar med 21 CFR Part 11, GAMP

 • Design, vedlikehold og reservedelsservice

 • Sertifisering, validering og fullstendig dokumentasjon, i samsvar med cGMP

 

Ingeniørene fra BWT Pharma & Biotech følger alle stadier i V-modellen fra URS (User Requirement Specification) helt frem til aksept fra kunden (FAT/SAT). Alle dokumenter er i samsvar med BWT Pharma & Biotech-standardene.

 

 

Fordeler med nøkkelferdige løsninger fra BWT Pharma & Biotech:

 • Konsekvent høy produktkvalitet og førsteklasses komponenter

 • Problemfri prosjektstyring

 • Kortere prosjektperiode

 • Grundig dokumentasjon og validering

 • Strømlineformet og kostnadseffektivt vedlikehold og rekalibrering

 • Forenklet reservedelslager

 • Enklere drift med kun én brukerflate med LIPROCONTROL programvare

 • Ukomplisert myndighetsgodkjenning