Produkter - BWT Best Water Technology 

Produkter

Kvalitetskravene er klart definert og kontrollert av de relevante myndighetene. BWT Pharma & Biotech-anlegg er sertifisert i henhold til standardene i FDA, cGMP, cGAMP, cUSP og cPh. Eur.

Det viktigste satsingsområdet er forskning og utvikling innen kjemikaliefrie prosesser samt teknologier hvor bruken av kjemikalier er minimal, spesielt med det formål å redusere behovet for oppbevaring og bortskaffelse av farlige stoffer som syrer og baser.

BWT Pharma & Biotech leverer kompakte systemer til fremstilling av rent og ultrarent vann og Water For Injection samt ren damp.

Alle systemer blir ytelsestestet før de forlater fabrikken (Factory Acceptance Test), og systemets design, funksjonalitet og kvalitet er underlagt streng kontroll. Derfor kan man raskt og effektivt utføre installasjon og igangsetting av systemet på brukerstedet.

Ytterligere informasjon

www.bwt-pharma.com