Innovasjon - BWT Best Water Technology 

Innovasjon

Best Water Technology-gruppen ble grunnlagt i 1990 og er nå Europas ledende virksomhet innenfor vannteknologi. BWTs fremtredende posisjon skyldes en overflod av revolusjonerende oppfinnelser, produkter og prosesser som setter nye standarder for effektivitet og miljø innen vannteknologi.

 

De viktigste teknologiske milepælene i selskapets historie:

 

2013

BWT setter nye standarder for rent drikkevann med det verdensberømte E1-partikkelfilteret. Den revolusjonerende teknologien gjør det mulig å skifte det ut på få sekunder.
Mg2+ teknologi / sølvfri – 100 % sølvfritt vann beriket med magnesium.

 
BWT bestmax BALANCE – en ny generasjon filtre gir den mest pålitelige beskyttelsen mot korrosjon. Leverer den ypperste kaffekvaliteten.

 

Rondomat Duo H – det første store bløtgjøringsanlegget inkorporert med den nye uorganiske ionebytteren HionEx, som garanterer optimal hygiene- og sikkerhetsstandard.

                                      

2012 Triple D – matesystem for klorgranulat til svømme- og badeanlegg. Er meget lett å bruke.
OsmoVision er et nytt, ultrarent vannsystem med kontinuerlig rensing.

 

2011

BWTs patenterte, innovative Mg2+ teknologi revolusjonerer denne metoden til filtrering av drikkevann. Resultatet er velsmakende, mineralisert drikkevann.

fumaGen CIP-system

 

2010

BWT lanserer verdens første anti-arsen filterkanne ved hjelp av en unik kationbytterprosess. 

 

2009

BWT lanserer et nytt produktprogram til hotell- og restaurantbransjen.
Bruksområder: kaffemaskiner, vendingautomater, ovner og dampkokere.

Ny bløtgjøringsteknologi med intelligent regenerering og presis mineralisering: AQA Life, AQA Smart, AQA Solar.

 

2008 SANISAL er verdens første salt-regenerering til bløtgjøringssystemer. Desinfiserer samtidig.

                                        

2007 BWT AQA Perla, det automatiske bløtgjøringssystemet, setter nye standarder for hygiene, komfort og miljøvennlighet.
Ny teknologi som beskytter mot kalk – AQA Perla and AQA Total Energy

 

2006

fumapem ® S kullfiltermembran til stasjonære metanolbrenselceller.

Hydrokat setter nye sikkerhetsstandarder med katalytisk forbrenning av hydrogen og oksygen i elektrolyse, elektrodialyse og elektrodeionisering.

Reaxan drikkevannsdesinfeksjon benytter Reaxan-prosessen, utviklet av BWT til forebygging av legionellasykdom samt eliminering av legionella i vannsystemer. Denne prosessen tilfører drikkevannet klordioksid, som ødelegger legionella og andre bakterier. Den kjemiske prosessen fjerner også biofilm fra rørsystemer.

SEPTRON ® BIOSAFE, kjemikaliefri, vedvarende demineralisering med integrert ultrafiltrering

 

2005

PairOX, kjemikaliefri desinfeksjon av luftfuktere.
AQA Total Energy, alternativ kalk- og korrosjonsbeskyttelse.
BWTs innovative filterelementer til filtrering av tungmetaller – som arsen, bly, jern, radium, tallium eller uran – samt til fjerning av fluorid. Med MDA- (manganoksidaktivering) og BIOX-prosesser (biologisk fjerning av mangan ved hjelp av manganforbindelser) er en effektiv metode til å fjerne mangan blitt utviklet. Dette er spesielt nyttig ved behandling av mineralvann.

 

2004  fumapen® membraner, velegnet ved høye temperaturer, til brenselceller.
Coolzon desinfeksjonssystem reduserer patogener i vannkjølesystemer.

 

2003

BWT utvikler en metode til eliminering av legionella i drikkevann.

B-Safe: ultrafiltrering, hulfibermembraner som brukes direkte på drikkevannets tappested (ved vannkranen). 
  

2002

fumion® F perfluorinerte polymerer, velegnet ved lave temperaturer, til brenselceller. 

 

2001 AQA Total Plus filtersystemer med PN 18 for alternativ kalk- og korrosjonsbeskyttelse

 

1999 Delstrøms O3-prosess fjerner mangan fra mineralvann.

 

1997

BWTs bipolare teknologi signaliserer et gjennombrudd innen kjemikaliefri kalkbeskyttelse til drikkevannsinstallasjoner. Som følge av denne teknologiske utviklingen bevares alle de viktige mineralene i vannet.

 

1996 Utviklingen av sammensatte membraner er opptakten til en rekke internasjonalt anerkjente milepæler innenfor brenselcelleteknologi.

 

1995

DVGW (German Technical and Scientific Association for Gas and Water) – testing/sertifisering av bløtgjøringsanlegg.

 

1994

Med SEPTRON® lanserer BWT verdens første elektrodeioniseringsmodul (EDI) med spiralformet opptrekk. Med EDI-teknologien kan man raskt og sikkert produsere ultrarent drikkevann fra vannverksvann. Rent vann med lav ledningsevne og mikrobiologisk renhet brukes primært i den farmasøytiske industrien til fremstilling av medisin og IV-løsninger samt i bioteksektoren.

  

1988 Bipolare membraner til elektrokjemisk spalting av vann

 

1986 Duplex bløtgjøringsanlegg

 

1983 Returskyllefilter med automatisk tilbakeskyllingssystem

 

1981 GS-sertifisert beskyttelsesfilter PN 16

 

1979 Quantozone-metoden til bassenger

 

1970 Ozon-metoden

 

1957 Mineraldoseringsapparater