Flere kan bli syke av eget brønnvann - BWT Best Water Technology 

Flere kan bli syke av eget brønnvann

20.8.2018 15:00   Asker

Etter den ekstreme tørken i sommer kan bakterier, avføring fra dyr og døde smådyr havne i drikkevannet ved kraftige regnskyll. Mattilsynet oppfordrer alle som har private brønner om å sjekke vannet nøye.  

Rundt 600.000 nordmenn får drikkevannet fra egne brønner eller små vannforsyningssystemer. Nå bør alle som har hatt ekstremvarme og tørke i sommer sjekke vannet, sier seniorinspektør Anita Klemensdottir i Mattilsynet.


– Vi er redde for at folk skal bli syke av drikkevannet sitt. Mye regnvann på uttørka jord kan føre til dårligere kvalitet på drikkevannet.  


Mattilsynet er bekymret for at kraftige regnskyll skal kunne dra med seg jord, døde smådyr eller bakterier fra dyreavføring ned i brønnvannet via sprekker eller andre åpninger. 


– Man bør åpne brønnen og kikke ned etter døde dyr og følge med på avvikende lukt og smak på vannet. Det kan også være fornuftig å ta en vannprøve. 


Artikkelen er første gang publisert 16.08.18 på nrk sine nettsider og artikkel kan leses i sin helhet her: https://www.nrk.no/buskerud/flere-kan-bli-syke-av-eget-bronnvann-1.14167582